Üye Başvuru Formu

Giresun İli Çamoluk İlçesi Kaledere Köyü Sosyal Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği
Kütük No: 34-064-016

Dernek tüzüğünü okudum. Amaç ve yükümlülüklerimi kabul ettim. Üye olmak istiyorum. Aidatımı her yıl için ödemeyi ve dernek çalışmalarına katkıda bulunacağıma taahhüt eder, dernek üyeliğine kabulüm için gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederim.