Çok önemli bir bölümü tamamen tahrip olmuştur. Sadece temel seviyesinde bir takım taşlar bulunmaktadır. Kaleye giden yolun düzenlenerek araba ile gidilebilmesi sağlanmıştır. Bu kale tepeden yeraltına doğru 120 m derinlikte olup, dağ yamacından açılan iki kapıya sahiptir.Kalenin bulunduğu bölgede birde çeşme bulunur.